Všeobecné podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky zadané na webových stránkách: Berghofftoys si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit nebo upravit. V případě změny jakékoli objednávky se použijí všeobecné obchodní podmínky platné v den objednávky.

1. NAŠE NABÍDKA
1.1 Všechny nabídky produktů, služeb a způsobů dodání za ceny uvedené v eurech platí na pevnině v rámci dostupných zásob.
1.2 Zboží, které vám prodáváme, je popsáno a prezentováno s maximální péčí. Pokud přesto došlo k chybám, nemůžeme za ně nést odpovědnost.
1.3 Obrázky výrobků jsou uvedeny pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného výrobku.

2. OBJEDNÁVKY, OVĚŘOVÁNÍ OBJEDNÁVEK A ELEKTRONICKÝ PODPIS
2.1 Každé potvrzení objednávky představuje neodvolatelný souhlas, který lze zpochybnit pouze v mezích vymezených těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
2.2 Každé potvrzení objednávky má automaticky za následek přijetí všeobecných obchodních podmínek. Jedná se o elektronický podpis. Tento elektronický podpis má mezi stranami stejnou hodnotu jako vlastnoruční podpis.
2.3 Objednávku můžete zadat po přihlášení nebo jako host.
2.4 Krátce po nákupu obdržíte potvrzovací e-mail. Máme však právo odstoupit od smlouvy, pokud produkty nejsou k dispozici, mají špatnou cenu nebo nebyla obdržena částka.
2.5 Správnost fakturačních údajů a údajů o účtu:
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Dle našeho uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupených produktů na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení se mohou týkat objednávek zadaných prostřednictvím nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávek využívajících stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že změníme nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit informovat kontaktováním e-mailové adresy a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla, které jste uvedli při objednávce. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se zdají být zadány prodejci, maloobchodníky nebo distributory, a to podle našeho uvážení. Souhlasíte s tím, že při všech nákupech v našem obchodě budete poskytovat aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že budete co nejdříve aktualizovat údaje o svém účtu a další informace, včetně e-mailové adresy a čísla a data platnosti kreditní karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat .

3. PLATBA, STAV PLATBY, JISTOTA A VRÁCENÍ PENĚZ
3.1 Platbu za zboží a dodání lze provést různými způsoby platby, které jsou uvedeny na webových stránkách dodavatele při zadávání objednávky. Smlouvu okamžitě vypovědět. Platba musí být provedena před datem dodání a termín platby musí být základní podmínkou této smlouvy, porušení nebo kolik následovníků opravňuje držitele k okamžitému ukončení smlouvy.
3.2 Společnost Berghofftoys si vyhrazuje právo odmítnout dodávku nebo vyřídit objednávku spotřebitele, který neuhradil celou předchozí objednávku nebo její část nebo s nímž probíhá spor o platbu. správu.
3.3 Jako poskytovatele plateb používáme společnost Multisafepay. Údaje o vaší kreditní kartě jsou šifrovány pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer) a nikdy neprochází sítí nešifrovaně. K těmto kontaktním údajům nemáme přístup.
3.4 Všechny náhrady jsou prováděny přímo na základě provedené transakce, pokud není uvedeno jinak. Vrácení peněz trvá několik pracovních dnů, než je obdržíte, to závisí na různých faktorech.


4. CENY A PROPAGAČNÍ AKCE
4.1 Ceny jsou uvedeny v eurech a zohledňují aktuální DPH.
4.2 Cena produktů a služeb (bez nákladů na doručení) je uvedena na příslušném produktovém listu, který naleznete na našich webových stránkách.

4.4 U propagačních akcí je doba platnosti uvedena v dokumentaci k produktu, na domovské stránce a na různých místech našich webových stránek.
4.5 Společnost Berghofftoys postupuje při rezervaci produktu. Pokud je výrobek v předobjednávce, je to uvedeno v kartě výrobku, budete kontaktováni naším zákaznickým servisem. Postup objednání výrobku v předobjednávce je stejný jako v případě objednávky na skladě.


5. ZACHOVÁNÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
Výrobky zůstávají majetkem společnosti Berghofftoys až do úplného přijetí objednávky našimi službami. Od okamžiku doručení však rizika spojená s dodaným zbožím přecházejí na zákazníka.


6. DORUČENÍ
6.1 Objednávky podané do 15:30 budou vyřízeny ještě týž den (v nejvytíženějších obdobích může vyřízení objednávky trvat až 48 hodin) a všechny položky jsou k dispozici skladem. (Pracovním dnem se rozumí den kromě víkendů a státních svátků).
6.2 Od společnosti Berghofftoys obdržíte e-mail se sledovacím číslem. V případě sporu z důvodu zpoždění doručení nebo nesprávného zadání adresy zákazníkem jsme omezeni na to, že vám poskytneme vaše sledovací číslo.
6.3 V případě, že zásilka nemůže být doručena k vám domů, bude vás dodavatel co nejdříve informovat.
6.4 Nabízíme jeden způsob doručení: 6,95 EUR.
6.4. V případě zvláštních požadavků si nejprve vyžádáme náklady.
6.5 Pokud se zásilka zpozdí, náklady na dopravu nelze vrátit.
6.6 Zásilku lze zaslat prostřednictvím společnosti POSTNL nebo DHL.
6.7. Společnost Berghofftoys nenese odpovědnost za dobu doručení v případě, že se váš balíček zpozdí.
6.8 Chybějící nebo zpožděné zásilky: Pokud je zásilka pohřešována nebo zpožděna, zahájíme šetření prostřednictvím našich partnerských poštovních služeb. Zahájení tohoto šetření trvá 5 dní. Pokud vám zásilka nebude doručena do 14 dnů od zahájení šetření, vrátíme vám částku za nákup nebo vám zašleme náhradní zboží.
6.9 Pokud si přejete zásilku vrátit z důvodu nedodržení doby doručení, odmítnete zásilku přímo nebo se rozhodnete přijmout její vrácení k nám, vezměte prosím na vědomí, že toto vrácení je na vaši odpovědnost.

7- PRODUKTY NEBO SLUŽBY
Některé produkty nebo služby mohou být dostupné pouze online prostřednictvím webových stránek. Těchto výrobků nebo služeb může být omezené množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi pravidly pro vracení zboží.Snažili jsme se v obchodě co nejvěrněji zobrazit barvy a obrázky našich výrobků. Nemůžeme zaručit, že reprodukce barev na obrazovce vašeho počítače je přesná.

Snažili jsme se zobrazit výrobky co nejvěrněji pomocí obrázků a podrobností o obsažených funkcích. Barvy, které používáme, stejně jako zobrazení a barevné možnosti zařízení, které používáte k prohlížení našich webových stránek, však mohou ovlivnit barvy, které skutečně vidíte na obrazovce, a proto se barva zboží, které obdržíte, může lišit od barvy zboží, kterou jste obdrželi na obrazovce při objednávce. Výrobci navíc mohou produkty aktualizovat nebo měnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k těmto faktorům nemůžeme zaručit, že výrobek, který obdržíte, bude přesně stejný jako ten, který je zobrazen na fotografiích na našich webových stránkách.

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost, omezit prodej našich výrobků nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství nabízených výrobků nebo služeb. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, a to podle našeho uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli přestat nabízet jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka produktu nebo služby na těchto stránkách je neplatná tam, kde je to zakázáno. Nemůžeme zaručit, že kvalita vámi zakoupených nebo získaných produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů splní vaše očekávání nebo že budou opraveny případné chyby ve službě.

8 - ZÁRUKA

Na všechny naše dětské hračky se vztahuje šestiměsíční omezená záruka (dále jen "záruka") platná pouze pro původního kupujícího, k potvrzení nároku je nutný doklad o koupi.
Specifikace dílů nebo modelů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Krabici, ve které byla mobilní hračka dodána, je nutné po dobu záruky uschovat, jinak může záruka zaniknout. Po doručení autíčka zkontrolujte všechny díly v krabici, zda nejsou poškozené (např. zlomené díly), a teprve poté autíčko nainstalujte. Pokud je něco rozbité nebo výrobek neodpovídá tomu, co jste si objednali, NEMONTUJTE autíčko a ihned nás kontaktujte a zašlete nám fotografie a/nebo videa. Nepřijímáme vrácení v rámci 14denní lhůty pro vrácení smontovaného vozu. Zakoupením a používáním hračky na baterie souhlasíte s níže uvedenými záručními podmínkami.

Na co se záruka vztahuje:
- Tato záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování, které způsobují vadu hračky na pohon.
- Záruka je platná pouze tehdy, pokud je pojízdná hračka používána za běžných podmínek k účelům k tomu určeným osobou o maximální hmotnosti stanovené výrobcem, která se do hračky řádně vejde a je schopna hračku správně řídit.
- Záruka je rovněž platná pouze v případě, že montáž mobilní hračky byla provedena správně, že hračka určená k řízení nebyla nijak upravována a že byla rovněž řádně udržována a že byla provedena všechna nastavení.
- Provádí se pouze v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze dodaném s řídicí hračkou.
- Záruka platí pouze ve Francii, Německu, Nizozemsku, Belgii, Itálii, Španělsku, Velké Británii, Portugalsku, Dánsku a Švédsku.

Záruka se nevztahuje a je neplatná, pokud:
- je mobilní hračka používána v rozporu s pokyny uvedenými v návodu výrobce.
- Pohyblivé hračky jsou vyváženy mimo: Francie, Německa, Nizozemska, Belgie, Itálie, Španělska, Velké Británie, Portugalska, Dánska a Švédska.
- Pokud mobilní hračka není správně sestavena. -> v případě, že ji zákazník sestaví nesprávně a z tohoto důvodu dojde k jejímu mírnému poškození, nese zákazník plnou odpovědnost za náklady vzniklé opravou nebo výměnou dílů.
-Jestliže je mobilní hračka poškozena v důsledku nesprávného použití, zneužití, nehody nebo nesprávného používání.
- Pokud je mobilní hračka poškozena v důsledku změn nebo úprav mobilní hračky nebo oprav provedených neautorizovaným technikem.
- Pokud majitel pojízdné hračky neprováděl pravidelnou a řádnou údržbu.
- Pokud je mobilní hračka pronajata nebo používána ke komerčním účelům.
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo jiné příčiny, které nevyplývají z vad materiálu nebo zpracování.

Záruka se nevztahuje na pneumatiky, baterie, volanty, kosmetické díly nebo jiné součásti, které se opotřebovávají během používání, jak je popsáno níže:
- Baterie, nabíječky a pneumatiky jsou považovány za spotřební materiál a vyžadují také pravidelnou údržbu pro zajištění dobrého stavu baterie. Na baterii se vztahuje pouze v případě, že jste si zakoupili zvláštní záruku na baterii.
- Na volanty se záruka nevztahuje, protože volant se často používá ke zvedání pohyblivých hraček, což je činnost, ke které nejsou určeny, a důrazně vám to nedoporučujeme. Poškozené nebo zlomené setrvačníky klasifikujeme jako běžné opotřebení a nevztahuje se na ně záruka.
- Zrcátka, dveře, plasty, nálepky a emblémy, dekorace a doplňky a sedadla a potahy sedadel jsou klasifikovány jako kosmetické díly a nejsou považovány za nezbytné pro fungování hračky v pohybu.
- Předměty z lisovaného plastu mohou mít bohužel drobné tvarové nerovnosti, jako jsou malé nerovnosti v plastu nebo škrábance, které jsou nevyhnutelným vedlejším efektem výrobního procesu a vznikají při lisování plastu. Tyto nepravidelnosti jsou čistě kosmetické a nemají vliv na fungování hračky, a proto nejsou považovány za záruční problém. -> Poznámka: Drobná poškození, jako jsou drobné škrábance, nerovnosti, se zde neuplatňují, protože mohou být způsobena během výroby použitými materiály (plast, kov) a použitými technikami svařování a lakování autíček. Škrábance nejsou oprávněným důvodem pro vrácení zboží nebo vrácení peněz.

Záruka se nevztahuje na pneumatiky, baterie, volanty, kosmetické díly nebo jiné součásti, které se opotřebovávají během používání, jak je popsáno níže:
- Baterie, nabíječky a pneumatiky jsou považovány za spotřební materiál a vyžadují také pravidelnou údržbu, aby byl zajištěn dobrý stav baterie. Na baterii se vztahuje pouze v případě, že jste si zakoupili zvláštní záruku na baterii.
- Na volanty se záruka nevztahuje, protože volant se často používá ke zvedání pohyblivých hraček, což je činnost, ke které nejsou určeny, a důrazně vám to nedoporučujeme. Poškozené nebo zlomené setrvačníky klasifikujeme jako běžné opotřebení a nevztahuje se na ně záruka.
- Zrcátka, dveře, plasty, nálepky a emblémy, dekorace a doplňky a sedadla a potahy sedadel jsou klasifikovány jako kosmetické díly a nejsou považovány za nezbytné pro fungování hračky v pohybu.
- Předměty z lisovaného plastu mohou mít bohužel drobné tvarové nerovnosti, jako jsou malé nerovnosti v plastu nebo škrábance, které jsou nevyhnutelným vedlejším efektem výrobního procesu a vznikají při lisování plastu. Tyto nepravidelnosti jsou čistě kosmetické a nemají vliv na fungování hračky, a proto nejsou považovány za záruční problém. -> Poznámka: Drobná poškození, jako jsou drobné škrábance, nerovnosti, se zde neuplatňují, protože mohou být způsobena během výroby použitými materiály (plast, kov) a použitými technikami svařování a lakování autíček. Škrábance nejsou oprávněným důvodem pro vrácení zboží nebo vrácení peněz.

Pro vyřešení případných záručních problémů:
- opravit a vyměnit díly v rámci záruky, pokud jsou způsobeny výrobní vadou nebo výrobní vadou, která způsobila poruchu výrobku, a také opravit vadu materiálu v konstrukci výrobku, která způsobila poruchu výrobku.
- Pro řešení záručních problémů vám zašleme díly, které si budete muset sestavit sami.
- Pokud tyto díly problém nevyřeší, provedeme servis a opravu, při které můžete pohyblivou hračku zaslat nebo přinést do naší dílny, abychom závadu správně identifikovali a odstranili. Pokud po prozkoumání problému našimi techniky nemůžeme pohyblivou hračku opravit a na závadu se vztahují výše uvedené záruční pokyny, poskytneme vám náhradní hračku, pokud je k dispozici. V opačném případě vám poskytneme dobropis/kupón na nákup v obchodě.
- V některých případech vás můžeme vyzvat, abyste požádali o opravu na místě, za kterou vám nebudeme účtovat žádné poplatky. To může být navrženo pro urychlení procesu opravy nebo pro vaše pohodlí.

Společnost BWW 2INVEST N.V. neodpovídá za vedlejší náklady.

Benzínové vozidlo
Na všechny výrobky poháněné benzinovým motorem se vztahuje 30denní omezená záruka na díly platná pouze pro původního kupujícího, k potvrzení případné reklamace je nutný doklad o koupi. Poznámka: specifikace dílů nebo modelů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Zakoupením a používáním nového benzinového vozidla souhlasíte s níže uvedenými záručními podmínkami. Dále zakoupením a používáním benzínového vozidla prohlašujete, že máte praktické znalosti o benzínových motorech a dovednosti potřebné pro stavbu a údržbu tohoto typu výrobku. Jak je uvedeno na stránce výrobku s benzínovým motorem, pro montáž a dlouhodobou údržbu tohoto výrobku je nutná osoba s mechanickou kvalifikací. Stejně jako každý benzínový motor, i benzinové tripy nás vyžadují pravidelnou údržbu a vy byste měli motor udržovat a montovat součásti tohoto výrobku podle potřeby. Důrazně doporučujeme, abyste si tyto výrobky nekupovali, pokud nemáte tyto dovednosti nebo neznáte osobu znalou, která vám může pomoci. Pokud se obáváte, že nebudete schopni opravit benzínový motor, nekupujte si benzínový vůz.

Na co se vztahuje záruka:
- Tato záruka se vztahuje pouze na výrobní nebo konstrukční vady materiálu, které mají za následek selhání paliva.
- Záruka je platná pouze v případě, že je benzinové vozidlo používáno za běžných podmínek k účelům k tomu určeným osobou, jejíž hmotnost je nižší než maximální hmotnost stanovená výrobcem, která se na benzinové vozidlo řádně přizpůsobí a je schopna ho správně zkontrolovat.
- Záruka je rovněž platná pouze v případě, že instalace benzinové kabiny byla provedena správně, že benzinová kabina nebyla nijak upravována a že byla rovněž řádně udržována a že veškerá nastavení byla provedena pouze tak, jak je popsáno v návodu k obsluze dodaném s benzinovým vozidlem
- Záruka platí pouze ve Francii, Německu, Nizozemsku, Belgii, Itálii, Španělsku, Velké Británii, Portugalsku, Dánsku a Švédsku.

Záruka se nevztahuje a je neplatná, pokud:
- je benzínový vůz používán v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze benzínového vozu.
- Pokud je benzínový vůz vyvezen z Francie, Německa, Nizozemska, Belgie, Itálie, Španělska, Spojeného království, Portugalska, Dánska a Švédska.
- Pokud není vozidlo na benzin správně namontováno
- Pokud je zážehové vozidlo poškozeno v důsledku nesprávného použití, zneužití, nehody nebo nesprávného používání
- Pokud je plynová kabina poškozena změnami nebo úpravami plynové kabiny nebo opravami provedenými neautorizovaným technikem.
- Pokud majitel benzínového vozidla neprováděl pravidelnou a řádnou údržbu
- Pokud je benzinové vozidlo pronajato nebo používáno ke komerčním účelům.
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo jiné příčiny, které nevyplývají z vad materiálu nebo zpracování.

Záruka se nevztahuje na následující položky (pokud existují):

Řetězy a řemeny
Kapotáže a karoserie (pokud nebyly poškozeny při dodání. Fotografie jsou vyžadovány do 24 hodin od převzetí)
Startování tažením
Pneumatiky, kola, ventilky a duše
Zapalovací svíčky
Jakékoli náhodné poškození nebo poškození způsobené nedbalostí nebo běžným opotřebením
Poškození způsobené zneužitím
Poškození způsobené nedostatečnou nebo nedostatečnou údržbou
Změny nebo úpravy předmětu
Samolepky a emblémy, ozdoby a doplňky a sedadla a potahy sedadel klasifikované jako kosmetické díly a jiná kosmetická poškození, která nejsou považována za nezbytná pro provoz benzinového vozidla
Pro řešení případných záručních problémů budeme:
- Opravíme a vyměníme díly v rámci záruky, pokud jsou způsobeny výrobní vadou nebo výrobní vadou, která způsobila poruchu výrobku, a také opravíme vadu materiálu v konstrukci výrobku, která způsobila poruchu výrobku.
- Pro vyřešení záručních problémů vám zašleme díly, které si budete muset sestavit sami.

Výrobky nevracíme mimo 14denní lhůtu pro vrácení peněz a vrácení peněz během této lhůty platí pouze pro nepoužité zboží ponechané v původním obalu.

Společnost BWW 2INVEST N.V. nenese odpovědnost za náhodné nebo následné škody, zranění osob nebo škody přímo či nepřímo způsobené používáním benzinových hraček.

Upozornění: Pro nárok na proplacení nákladů na práci opravou místní výroby musí být oprava předem odsouhlasena. Jakákoli neschválená oprava nezakládá nárok na vrácení peněz, musíte také předložit kopii účtenky za odsouhlasenou opravu, ze které jasně vyplývá, že výrobní vada, závada nebo chyba materiálu na výrobku byla odstraněna.

9 - TECHNICKÉ PROBLÉMY
Jakmile je vůz sestaven a pokud nefunguje z důvodu technického problému, kontaktujte náš zákaznický servis s fotografiemi a jasným vysvětlením problému. Vyřešení technického problému může trvat až 5 pracovních dnů. Pokud po kontaktování zákaznického servisu budete muset výrobek vrátit k opravě a přezkoumání, mohou být účtovány poplatky. Ty vám zákaznický servis vysvětlí v souvislosti s daným problémem. Po sestavení, pokud auto nefunguje kvůli technickému problému, kontaktujte náš zákaznický servis s fotografiemi a jasným vysvětlením problému.

Důležité
Upozorňujeme, že z jakéhokoli důvodu nepřijímáme již smontované výrobky.

10 - Chyby, nepřesnosti a opomenutí
Čas od času se na našich stránkách nebo v rámci služby mohou objevit informace obsahující tiskové chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů výrobků, cen, propagačních akcí, nabídek, dodávek výrobků, dodacích lhůt. přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravovat chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a měnit nebo aktualizovat informace nebo rušit objednávky, pokud jsou informace ze Služby nebo jakékoli související webové stránky kdykoli a bez předchozího upozornění (včetně po zadání objednávky).

11- OCHRANA ÚDAJŮ
Dodavatel přijme veškerá přiměřená opatření k zabezpečení vašich objednávek a platebních údajů, pokud nedojde k nedbalosti ze strany dodavatele, dodavatel nenese odpovědnost za jakýkoli neoprávněný přístup k vámi poskytnutým informacím.


12 - ODPOVĚDNOST
Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost BWW 2INVEST N.V., naše mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, manažery, správce, zástupce, podnikatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance a budete je chránit před jakýmikoliv nároky nebo požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesenými jakoukoliv třetí stranou v důsledku porušení těchto Podmínek služby nebo dokumentů, které jsou v nich uvedeny, nebo v důsledku porušení jakéhokoliv zákona nebo práv třetí strany.

13- ILUSTRACE
Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.


14- TOVÁRNÍ VÝROBA
Vyrobený původ výrobku se může v různých částech lišit. To nemá vliv na použitelnost samotného výrobku.


Více informací naleznete v našich pravidlech pro vracení zboží.