Policy

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky zadané na webových stránkách: Společnost Berghofftoys si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit nebo upravit. V případě změny objednávky se použijí všeobecné obchodní podmínky platné v den objednávky.

1. NAŠE NABÍDKA
1.1 Veškeré nabídky produktů, služeb a způsobů dodání za ceny uvedené v eurech platí na pevnině v rámci dostupných zásob.
1.2 Položky, které vám prodáváme, jsou popsány a prezentovány s maximální péčí. Pokud přesto došlo k chybám, nemůžeme za ně nést odpovědnost.
1.3 Obrázky výrobků jsou uvedeny pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného výrobku.

2. OBJEDNÁVKY, OVĚŘOVÁNÍ OBJEDNÁVEK A ELEKTRONICKÝ PODPIS
2.1 Každé potvrzení objednávky představuje neodvolatelný souhlas, který lze zpochybnit pouze v mezích vymezených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
2.2 Každé potvrzení objednávky automaticky znamená přijetí všeobecných obchodních podmínek. Jedná se o elektronický podpis. Tento elektronický podpis má mezi stranami stejnou hodnotu jako vlastnoruční podpis.
2.3 Objednávku můžete zadat po přihlášení nebo jako host.
2.4 Krátce po nákupu obdržíte potvrzovací e-mail. Máme však právo odstoupit od smlouvy, pokud nejsou výrobky k dispozici, mají nesprávnou cenu nebo nebyla uhrazena částka.
2.5 Přesnost fakturačních údajů a údajů o účtu:
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli vaši objednávku. Dle našeho uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané prostřednictvím stejného zákaznického účtu, stejné kreditní karty a/nebo objednávky se stejnou fakturační a/nebo dodací adresou. V případě, že objednávku změníme nebo zrušíme, můžeme se vás pokusit informovat prostřednictvím e-mailové adresy a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla, které jste uvedli při objednávce. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se zdají být zadány prodejci, maloobchodníky nebo distributory, a to podle našeho uvážení. Souhlasíte s tím, že při všech nákupech v našem obchodě budete poskytovat aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že budete co nejdříve aktualizovat svůj účet a další údaje, včetně e-mailové adresy a čísla a data platnosti kreditní karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat.

3. PLATBA, STAV PLATBY, JISTOTA A NÁHRADY.
3.1 Platbu za zboží a dodání lze provést různými způsoby platby, které jsou uvedeny na webových stránkách dodavatele při zadávání objednávky. Smlouvu okamžitě ukončit. Platba musí být provedena před datem dodání a platební lhůta musí být základní podmínkou této smlouvy, porušení nebo kolik následovníků opravňuje držitele k okamžitému ukončení smlouvy.
3.2 Společnost Berghofftoys si vyhrazuje právo odmítnout dodávku nebo vyřídit objednávku spotřebitele, který nezaplatil celou předchozí objednávku nebo její část nebo u kterého probíhá spor o platbu. správa.
3.3 Jako poskytovatele plateb používáme společnost Multisafepay. Údaje o vaší kreditní kartě jsou šifrovány pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer) a nikdy neprocházejí přes síť nešifrovaně. K těmto kontaktním údajům nemáme přístup.
3.4 Všechny náhrady se provádějí přímo na základě provedené transakce, pokud není uvedeno jinak. Vrácení peněz bude trvat několik pracovních dnů, než je obdržíte, což závisí na různých faktorech.


4. CENY A PROPAGAČNÍ AKCE
4.1 Ceny jsou uvedeny v eurech a zohledňují aktuální DPH.
4.2 Cena výrobků a služeb (bez nákladů na doručení) je uvedena na příslušném produktovém listu, který naleznete na našich webových stránkách.

4.3 Změny služeb a cen:
Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo Službu (nebo její část či obsah) kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího upozornění. Za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost. Termíny vrácení zboží na předběžnou objednávku jsou odhadovaným datem a slouží jako vodítko, kdy očekáváme, že bude zboží opět skladem, nejedná se o datum dodání (zboží může být dodáno před uvedeným datem i po něm) a lze je použít, aniž by bylo předem změněno.

V případě zahradního herního vybavení nedoporučujeme začínat se zemními pracemi, které mohou být vyžadovány před obdržením položky, a můžeme odkázat na pokyny výrobce.Skladem máme mnoho různých výrobků v rámci různých produktových řad, všechny s různými požadavky, a proto se pokyny pro každý z nich liší a náš tým zákaznického servisu může poskytnout pouze obecné rady týkající se sortimentu. Kromě toho jsou položky čas od času aktualizovány výrobcem, a přestože se snažíme udržovat naše webové stránky co nejaktuálnější, může se stát, že se informace na webových stránkách budou mírně lišit od informací v návodu k použití. Nemůžeme nést odpovědnost za případné náklady, které vám vzniknou v souvislosti s přípravnými pracemi na sestavení trampolíny nebo houpačky v případě, že na našich webových stránkách byly uvedeny nesprávné informace, výrobek byl výrobcem aktualizován, dodávka zboží se opozdila nebo jsme museli vaši objednávku zrušit z důvodu nedostatku skladových zásob.

4.4 Doba platnosti propagačních akcí je uvedena ve specifikaci produktu, na domovské stránce a na různých místech našich webových stránek.
4.5 Společnost Berghofftoys pokračuje ve výhradách k výrobkům. Pokud je produkt v předobjednávce, je to uvedeno na produktovém listu a budete kontaktováni naším zákaznickým servisem. Proces objednání předobjednávky je stejný jako u objednávky na skladě.


5. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
Výrobky zůstávají majetkem společnosti Berghofftoys až do úplného přijetí objednávky našimi službami. Od okamžiku dodání však rizika spojená s dodaným zbožím přecházejí na zákazníka.


6. DORUČENÍ
6.1 Objednávky podané do 15:30 budou vyřízeny ještě týž den (v nejvytíženějších obdobích může vyřízení objednávky trvat až 48 hodin) a všechny položky, které jsou skladem, jsou k dispozici. (Pracovní den je den kromě víkendů a svátků).
6.2 Od společnosti Berghofftoys obdržíte e-mail s číslem zásilky. V případě sporu z důvodu zpoždění doručení nebo nesprávného zadání adresy zákazníkem jsme omezeni na poskytnutí čísla zásilky.
6.3 Pokud není možné doručit zásilku k vám domů, dodavatel vás o tom bude co nejdříve informovat.
6.4 Nabízíme jeden způsob doručení:6,95 €
6.4.V případě zvláštních požadavků si nejprve vyžádáme náklady.
6.5 V případě zpoždění zásilky nelze vrátit náklady na dopravu.
6.6 Zásilku lze zaslat prostřednictvím společnosti POSTNL nebo DHL.
6.7 Společnost Berghofftoys nenese odpovědnost za dobu doručení v případě, že se váš balíček zpozdí.
6.8 Chybějící nebo opožděné zásilky: Pokud zásilka chybí nebo se zpozdí, zahájíme vyšetřování prostřednictvím našich partnerských poštovních služeb. Zahájení vyšetřování trvá 5 dní. Pokud vám zásilka nebude doručena do 14 dnů od prohlídky, vrátíme vám částku za nákup nebo vám zašleme náhradní zboží.
6.9 Pokud si přejete vrátit zásilku z důvodu nedodržení doby doručení, odmítnete zásilku přímo nebo se rozhodnete přijmout její vrácení k nám, vezměte prosím na vědomí, že toto vrácení je na vaši odpovědnost.

7- PRODUKTY NEBO SLUŽBY
Některé produkty nebo služby mohou být dostupné pouze online prostřednictvím webových stránek. Tyto výrobky nebo služby mohou mít omezené množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi pravidly pro vrácení zboží.Snažili jsme se v obchodě co nejvěrněji zobrazit barvy a obrázky našich výrobků. Nemůžeme zaručit, že reprodukce barev na obrazovce počítače bude přesná.

Snažili jsme se produkty zobrazit co nejpřesněji pomocí obrázků a podrobností o jejich vlastnostech. Barvy, které používáme, stejně jako zobrazení a barevné možnosti zařízení, které používáte k prohlížení našich webových stránek, však mohou ovlivnit barvy, které skutečně vidíte na obrazovce, a proto se barva položky, kterou obdržíte, může lišit od barvy, kterou obdržíte na obrazovce při objednávce. Výrobci navíc mohou produkty aktualizovat nebo měnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k těmto faktorům nemůžeme zaručit, že výrobek, který obdržíte, bude přesně stejný jako ten, který je zobrazen na fotografiích na našich webových stránkách.

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství nabízených produktů nebo služeb. Veškeré popisy produktů nebo jejich ceny se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, a to na základě našeho vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit prodej jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka produktu nebo služby na těchto stránkách je neplatná tam, kde je to zakázáno. Nemůžeme zaručit, že kvalita vámi zakoupených nebo získaných produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů splní vaše očekávání nebo že budou opraveny případné chyby ve službě.

8 - ZÁRUKA

Na všechny naše dětské hračky se vztahuje šestiměsíční omezená záruka (dále jen "záruka") platná pouze pro původního kupujícího, k potvrzení nároku je nutný doklad o koupi.
Specifikace dílů nebo modelů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Krabici, ve které byla mobilní hračka dodána, musíte během záruční doby uschovat, jinak může záruka zaniknout. Po doručení vozu zkontrolujte všechny díly v krabici, zda nejsou poškozené (např. zlomené díly), a teprve poté vůz nainstalujte. Pokud je něco rozbité nebo výrobek neodpovídá tomu, co jste si objednali, NEMONtujte vůz a okamžitě nás kontaktujte a zašlete nám fotografie a/nebo videa. Nepřijímáme vrácení zboží v rámci 14denní lhůty pro vrácení zboží. Zakoupením a používáním hračky poháněné bateriemi souhlasíte s níže uvedenými záručními podmínkami.

Na co se vztahuje záruka:
- Tato záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování, které způsobují závadu na jízdní hračce.
- Záruka je platná pouze tehdy, pokud je mobilní hračka používána za běžných podmínek k účelům, pro které je určena, osobou o maximální hmotnosti stanovené výrobcem, která se do hračky řádně vejde a je schopna hračku správně řídit.
- Záruka je rovněž platná pouze v případě, že montáž mobilní hračky byla provedena správně, řízená hračka nebyla nijak upravována a byla také řádně udržována a byla provedena všechna nastavení.
- Provádějte pouze v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze dodaném s jízdní hračkou.
- Záruka platí pouze ve Francii, Německu, Nizozemsku, Belgii, Itálii, Španělsku, Velké Británii, Portugalsku, Dánsku a Švédsku.

Záruka se nevztahuje a je neplatná, pokud:
- Mobilní hračka je používána v rozporu s pokyny uvedenými v návodu výrobce.
- Pohyblivé hračky se vyvážejí ven: Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Itálie, Španělsko, Velká Británie, Portugalsko, Dánsko a Švédsko.
- Pokud není mobilní hračka správně sestavena. -> v případě, že jej zákazník sestaví nesprávně a z tohoto důvodu dojde k jeho mírnému poškození, nese zákazník plnou odpovědnost za náklady na opravu nebo výměnu dílů.
-Jestliže dojde k poškození mobilní hračky v důsledku nesprávného použití, zneužití, nehody nebo nesprávného používání.
- Pokud je mobilní hračka poškozena změnami nebo úpravami mobilní hračky nebo opravami provedenými neautorizovaným technikem.
- Pokud majitel mobilní hračky neprováděl pravidelnou a řádnou údržbu.
- Pokud je mobilní hračka pronajímána nebo používána ke komerčním účelům.
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo jiné příčiny, které nevyplývají z vad materiálu nebo zpracování.

Záruka se nevztahuje na pneumatiky, baterie, volanty, kosmetické díly nebo jiné součásti, které se opotřebovávají během používání, jak je popsáno níže:
- Baterie, nabíječky a pneumatiky jsou považovány za spotřební materiál a vyžadují také pravidelnou údržbu, aby byl zajištěn dobrý stav baterie. Na baterii se vztahuje pouze v případě, že jste si zakoupili zvláštní záruku na baterii.
- Na volanty se pojištění nevztahuje, protože se často používají ke zvedání pohyblivých hraček, k čemuž nejsou určeny, a proto vám to důrazně nedoporučujeme. Poškozené nebo zlomené setrvačníky považujeme za běžné opotřebení a nevztahuje se na ně záruka.
- Zrcátka, dveře, plasty, nálepky a emblémy, dekorace a doplňky a sedadla a potahy sedadel jsou klasifikovány jako kosmetické díly a nejsou považovány za nezbytné pro fungování hračky v pohybu.
- Předměty z lisovaného plastu mohou mít bohužel drobné tvarové nerovnosti, jako jsou malé nerovnosti v plastu nebo škrábance, které jsou nevyhnutelným vedlejším účinkem výrobního procesu a vznikají při lisování plastu. Tyto nesrovnalosti jsou čistě kosmetické a nemají vliv na fungování hračky, a proto se nepovažují za záruční problém. -> Poznámka: Nevztahuje se na drobná poškození, jako jsou drobné škrábance, nerovnosti, které mohou být způsobeny při výrobě použitými materiály (plast, kov) a technikou svařování a lakování. Škrábance nejsou platným důvodem pro vrácení zboží nebo vrácení peněz.

Pro řešení případných problémů se zárukou:
- Záruční opravy a výměny dílů, pokud jsou způsobeny výrobní vadou nebo výrobní vadou, která způsobila selhání výrobku, a také opravy vady materiálu v konstrukci výrobku, která způsobila selhání výrobku.
- Pro řešení problémů se zárukou vám zašleme díly, které potřebujete k vlastní montáži.
- Pokud tyto díly problém nevyřeší, provedeme servis a opravu, při které můžete pohyblivou hračku zaslat nebo přivézt do našeho servisu, abychom závadu správně identifikovali a odstranili. Pokud po prozkoumání problému našimi techniky nemůžeme pohyblivou hračku opravit a na závadu se vztahují výše uvedené záruční pokyny, poskytneme vám náhradní hračku, pokud bude k dispozici. V opačném případě vám poskytneme kredit/kupón na nákup v obchodě.
- V některých případech vás můžeme vyzvat, abyste si vyžádali opravu na místě, kterou vám nebudeme účtovat. To může být navrženo pro urychlení procesu opravy nebo pro vaše pohodlí.

Společnost BWW 2INVEST S.A. neodpovídá za vedlejší poplatky.

Benzínové vozidlo
Na všechny výrobky poháněné benzinem se vztahuje 30denní omezená záruka na díly platná pouze pro původního kupujícího, k potvrzení případné reklamace je nutný doklad o koupi. Poznámka: specifikace dílů nebo modelů se mohou změnit bez předchozího upozornění. Zakoupením a používáním nového benzinového vozu souhlasíte s níže uvedenými záručními podmínkami. Kromě toho zakoupením a používáním benzinového vozidla prohlašujete, že máte praktické znalosti o benzinových motorech a dovednosti potřebné pro stavbu a údržbu tohoto typu výrobku. Jak je uvedeno na stránce benzínového motoru, pro montáž a dlouhodobou údržbu tohoto výrobku je nutná osoba s mechanickou kvalifikací. Stejně jako každý benzínový motor, i benzínový motor vyžaduje pravidelnou údržbu, a proto byste měli podle potřeby provádět údržbu motoru a montovat součásti tohoto výrobku. Důrazně doporučujeme, abyste si tyto položky nekupovali, pokud tyto dovednosti nemáte nebo pokud neznáte znalou osobu, která vám může pomoci. Pokud se obáváte, že nebudete schopni opravit benzínový motor, nekupujte si vozidlo s benzínovým motorem.

Na co se vztahuje záruka:
- Tato záruka se vztahuje pouze na výrobní nebo konstrukční vady materiálu, které mají za následek selhání paliva.
- Záruka je platná pouze v případě, že vozidlo s benzínovým motorem je používáno za normálních podmínek k účelům, ke kterým je určeno, osobou, jejíž hmotnost je nižší než maximální hmotnost stanovená výrobcem, která se správně přizpůsobí vozidlu s benzínovým motorem a je schopna ho správně zkontrolovat.
- Záruka je rovněž platná pouze v případě, že instalace benzinové kabiny byla provedena správně, benzinová kabina nebyla nijak upravována a byla také řádně udržována a že veškerá nastavení byla provedena pouze podle návodu k obsluze dodaného s benzinovým vozidlem.
- Záruka platí pouze ve Francii, Německu, Nizozemsku, Belgii, Itálii, Španělsku, Velké Británii, Portugalsku, Dánsku a Švédsku.

Záruka se nevztahuje a je neplatná, pokud:
- Benzínový vůz je používán v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze benzínového vozu.
- Pokud je vozidlo na benzin vyváženo z Francie, Německa, Nizozemska, Belgie, Itálie, Španělska, Spojeného království, Portugalska, Dánska a Švédska.
- Pokud není vozidlo s benzinovým motorem správně vybaveno
- Pokud dojde k poškození benzínového vozidla v důsledku nesprávného používání, zneužití, nehody nebo nesprávného používání.
- Pokud je plynová kabina poškozena změnami nebo úpravami plynové kabiny nebo opravami provedenými neoprávněným technikem.
- Pokud majitel benzinového vozidla neprováděl pravidelnou a řádnou údržbu.
- Pokud je vozidlo s benzinovým motorem pronajato nebo používáno ke komerčním účelům.
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo jiné příčiny, které nevyplývají z vad materiálu nebo zpracování.

Na následující položky (pokud existují) se záruka nevztahuje:

Řetězy a řemeny
Oplechování a karoserie (pokud nedošlo k poškození při dodání. Fotografie jsou vyžadovány do 24 hodin od obdržení)
Zahájení tahu
Pneumatiky, kola, ventilky a duše
Zapalovací svíčky
Jakékoli náhodné poškození nebo poškození způsobené nedbalostí nebo běžným opotřebením.
Poškození způsobené zneužitím
Škody způsobené nedostatečnou nebo nedostatečnou údržbou
Změny nebo úpravy článku
Samolepky a emblémy, ozdoby a doplňky a sedadla a potahy sedadel klasifikované jako kosmetické díly a jiná kosmetická poškození, která nejsou považována za nezbytná pro provoz benzinového vozidla.
Pro řešení případných problémů se zárukou:
- Záruční opravy a výměny dílů, pokud jsou způsobeny výrobní vadou nebo výrobní vadou, která způsobila selhání výrobku, a také opravy vady materiálu v konstrukci výrobku, která způsobila selhání výrobku.
- Pro řešení problémů se zárukou vám zašleme díly, které potřebujete k vlastní montáži.

Výrobky nevracíme mimo 14denní lhůtu pro vrácení peněz a vrácení peněz během této lhůty se vztahuje pouze na nepoužité zboží ponechané v původním obalu.

Společnost BWW 2INVEST S.A. nenese odpovědnost za náhodné nebo následné škody, zranění osob nebo škody přímo či nepřímo způsobené používáním benzínových hraček.

Upozornění: Abyste měli nárok na úhradu nákladů na práci při opravách místní výroby, musí být oprava předem odsouhlasena. Jakákoli neautorizovaná oprava nezakládá nárok na vrácení peněz, musíte také předložit kopii účtenky za dohodnutou opravu, ze které jasně vyplývá, že výrobní vada, závada nebo chyba materiálu na výrobku byla odstraněna.

9 - TECHNICKÉ PROBLÉMY
Jakmile je vůz sestaven a pokud nefunguje z důvodu technického problému, kontaktujte náš zákaznický servis s fotografiemi a jasným vysvětlením problému. Vyřešení vašeho technického problému může trvat až 5 pracovních dnů. Pokud po kontaktování zákaznického servisu budete muset výrobek vrátit k opravě a kontrole, může být zpoplatněn. Ty budou vysvětleny zákaznickému servisu ohledně problému. Pokud auto po sestavení nefunguje kvůli technickému problému, kontaktujte náš zákaznický servis a zašlete fotografie a jasné vysvětlení problému.

Důležité
Upozorňujeme, že z jakéhokoli důvodu nepřijímáme již smontované výrobky.

10 - Chyby, nepřesnosti a opomenutí
Na našich stránkách nebo ve Službě se mohou čas od času objevit informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, dodávek produktů, přepravních lhůt a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou informace ze služby nebo jakékoli související webové stránky kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po zadání objednávky).

11- OCHRANA ÚDAJŮ
Dodavatel přijme veškerá přiměřená opatření k zabezpečení vaší objednávky a platebních údajů, pokud nedojde k nedbalosti dodavatele, dodavatel nenese odpovědnost za jakýkoli neoprávněný přístup k vámi poskytnutým informacím.


12 - INDEMNITY
Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost BWW 2INVEST N.V., naše mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, manažery, správce, zástupce, podnikatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance a budete je chránit před jakýmikoliv nároky nebo požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesenými jakoukoliv třetí stranou v důsledku porušení těchto Podmínek poskytování služeb nebo dokumentů, na které odkazují, nebo v důsledku porušení jakéhokoliv zákona nebo práv třetí strany.

13- ILUSTRACE
Obrázky produktu jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečného produktu.


14- TOVÁRNÍ VÝROBA
Vyrobený původ výrobku se může v různých částech lišit. To nemá vliv na použitelnost samotného produktu.


Další informace naleznete v našich zásadách pro vracení zboží.